Over ons

Wilt u meer weten?

De horecabedrijven In de Roos en de Raadskelder zijn van Cello, organisatie voor mensen met een beperking, www.cello-zorg.nl. Cello wil dat mensen met een beperking succesvol kunnen zijn in hun werk of dagbesteding.

De begeleiding die Cello daarbij geeft, steunt op drie pijlers:

Talenten en mogelijkheden
Wat kun je, welke mogelijkheden heb je? Iedereen heeft talenten. Wij helpen die talenten en mogelijkheden te ontdekken en te herkennen.

Kansen
Wij zullen mensen met een beperking helpen en ondersteunen om, voor zover dat kan, kansen te creëren hun talenten, hun mogelijkheden in te zetten.

Kunnen, willen
We zullen mensen met een beperking aansporen en aanspreken, een beroep doen op hun attitude, omdat we graag willen dat iemand succesvol wordt.

Bij In de Roos en de Raadskelder wordt telkens getoetst of deze drie pijlers in de begeleiding van onze medewerkers aanwezig zijn. Wij bieden mensen met een beperking, die niet in staat zijn om betaald werk te doen, de mogelijkheid om gewoon mee te doen in de maatschappij.

Medewerkers ontwikkelen hun talenten en zijn zichtbaar. Ze leveren ook een bijdrage en krijgen hier waardering voor. We willen hen de kans bieden om zich verder te ontwikkelen door hen te ondersteunen, waar mogelijk naar een volgende stap in het arbeidsproces. Ons concept is gebaseerd op een krachtenbundeling van mensen met en zonder beperking. Hierdoor groeien trots, eigenwaarde en vreugde, die weer overgebracht worden op de gasten. Het uitgangspunt van de bedrijfsvoering is dat er een balans is tussen de horeca en de begeleidingscomponent. Alle kosten in de horeca (zowel personele als materiële) moeten terugverdiend worden met de opbrengsten uit de horeca. Wij hanteren marktconforme prijzen. Alle begeleidingskosten worden gedekt uit de daarvoor geldende zorgvergoedingen.

LEER EN WERKBEDRIJF

In twee horecabedrijven bieden we dagbesteding, leer- en werkplekken. Daarbij streven wij een kwaliteit na, die de gast verrast. De inzet van professionele horecamedewerkers zorgt voor die kwaliteit. Daarnaast worden onze medewerkers door zorgprofessionals begeleid. Waar mogelijk krijgen ze interne of externe opleidingsmogelijkheden aangeboden. De begeleiding is op maat, afhankelijk van de individuele ondersteuningsvraag. De afspraken hierover worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Print Friendly, PDF & Email